Teaser

Project Bok

Project Bok is een woonvorm voor begeleid zelfstandig wonen voor jongeren, volwassenen en/of (tiener)ouders. Daarnaast is het een gezinshuis voor kinderen die om diverse redenen niet bij de eigen ouders kunnen wonen.

Beschermd wonen
Er zijn bij Project Bok twee plaatsen voor begeleid zelfstandig wonen.
Tijdens de eerste twaalf weken van het verblijf wordt een intensieve training aangeboden. Er wordt gewerkt aan doelen die liggen op de gebieden van wonen, scholing/werk, vrije tijd en financiën. Daarnaast is er bij de (tiener)ouders ook sprake van het aanleren en versterken van opvoedingsvaardigheden. Het opbouwen, uitbreiden en/of verstevigen van een positief sociaal netwerk is een belangrijk aandachtspunt in de begeleiding.
Na de eerste drie maanden wordt er verder gewerkt aan  gestelde doelen.

Gezinshuis
Een gezinshuis is een vervangende opvoedsituatie voor kinderen van 4 tot 18 jaar in een gezin, waar ook andere (gezinshuis)kinderen wonen. Een kind woont (al dan niet tijdelijk) in een gezinshuis, omdat dit bij de ouders niet meer kan, vanwege gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen. Er zijn bij Project Bok twee plaatsen in het gezinshuis.

Naam van de organisatie
Zoals een dirigent op de bok gaat staan om zijn orkest te leiden, zo willen we graag dat de mensen die bij Project Bok verblijven ook hun leven (weer) zelf leiden en vorm geven. Ze worden weer de dirigent van hun eigen leven.

Vertrouwenspersoon
Het kan gebeuren dat een kind, jongere en/of bewoner van Project Bok ontevreden is over de hulp die hij of zij krijgt. Hij/zij kan dan contact opnemen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon.
Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar kan dit met een vertrouwenspersoon van het AKJ, klik op het AKJ logo voor meer info.
Voor bewoners vanaf 18 jaar kan dit met een vertrouwenspersoon van Klachtenportaal Zorg, klik op het Klachtenportaal Zorg logo voor meer info.

Klachten en klachtenregeling
Is een kind, jongere en/of bewoner niet tevreden over de hulp van Project Bok, dan kan dit met gezinshuisouders/begeleiders besproken worden. Er wordt dan samen bekeken hoe het beter kan.
Er kan ook contact opgenomen worden met als kinderen, jongeren en/of  bewoners van Project Bok niet tevreden zijn over de hulp.
Via kan er ook een klacht ingediend worden over de geboden zorg.

Informatie
Wilt u meer informatie over Project Bok? Dan kunt u een mailtje sturen naar info@projectbok.nl, waarna u meer informatie zult ontvangen.